8 Ağustos 2020 Cumartesi

Hoş Geldiniz


Bu blogda, Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı (U.Ü.D.K.), Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı'na ait tanıtım bilgileri yer almaktadır.

Sayfanın sağ köşesindeki "blog arşivi" bölmesinden konu başlıklarına erişebilir, Anasanat Dalımızla ilgili detaylı bilgiye ulaşabilir ve iletişim kurabilirsiniz.

Bu blog resmi değildir ve kurumsal kimlik yapısı taşımamaktadır. 
Resmi bilgiler için lütfen üniversite internet sayfasına başvurunuz.  

Profesör Gökçe ALTAY ARTAR
Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı Başkan
Öğretim Üyesi

YASAL UYARI: Bu blogun kullanımından doğan ve doğacak durumlardan ötürü blog sahibinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. Blog sahibi burada yer alan tüm koşulları ve hükümleri önceden bir ihbara gerek kalmaksızın değiştirme ve güncelleme hakkına haizdir. 


U.Ü.D.K. 

Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı

GENEL TANITIM


Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü, Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı programının amacı; sanat dalında yeterli bilgi ve becerilerle donanmış, sanat ve bilim etiğini özümsemiş, ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören yaratıcı, estetik beğeni düzeyi yüksek, gelişmeye açık çağdaş sanatçılar yetiştirmektir. Kompozisyon öğrenimi Klasik Batı Müziği temellerine oturtulmuş, gelenek ve yeninin bir arada değerlendirildiği, çok kapsamlı bir öğrenim programı sunmaktadır. Programımızda kompozisyon dersleri bireysel olarak sunulmakta, popüler müzik üzerine eğitim-öğretim yapılmamaktadır.

Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı; lisans ve lisansüstü düzeyde kompozisyon ağırlıklı programlarıyla faaliyetini sürdürmektedir. Ayrıca, bölümün diğer Anasanat dallarındaki müzik teorisine ilişkin derslerin yürütülmesini üstlenmektedir.  Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı programı, yüksek öğretimde Müzik sanat alanı içindeki Kompozisyon dalını temel alan 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp program yeterlilikleri sağlandığında Müzik Bölümü (Kompozisyon ve Orkestra Şefliği) Lisans derecesine sahip olunur.


Bu programa ait ders bilgileri,  program yeterlikleri ve program içeriği gibi konular, ayrıntılı olarak üniversite sayfasında sunulmuştur (aşağıdaki bağlantılara tıklayınız).

Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı Yüksek Lisans Programı

YASAL UYARI: Bu blogun kullanımından doğan ve doğacak durumlardan ötürü blog sahibinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. Blog sahibi burada yer alan tüm koşulları ve hükümleri önceden bir ihbara gerek kalmaksızın değiştirme ve güncelleme hakkına haizdir. 

3 Mart 2017 Cuma

EK BİLGİ ve İLETİŞİM


Eserlerini önceden teslim etmek isteyen veya Anasanat Dalı ile ilgili soru yöneltmek isteyen adaylar, konsogis(AT)uludag.edu.tr adresine e-posta gönderebilirler.
 
Adaylar, Genel Koşullarla ilgili (YGS puanı, istenen evraklar vb.) sorular için, mesai saatleri içinde, Devlet Konservatuvarı Öğrenci İşleri ile görüşebilirler. Bu konularla ilgili sorular, öğretim elemanlarına yöneltilmez

Yüksek Lisans Programı için adayın hazırladığı portfolyo sınav tarihinden önce Anasanat Dalı Başkanlığına iletilmelidir.
 
Anasanat Dalı öğretim elemanları ile randevusuz görüşme talebi veya telefonla iletişim kabul edilmemektedir.
==================================================================
Sınav tarihi ilanları, başvuru formu ve başvuru için gerekli evraklar, üniversitenin resmi internet sitesi, bildiri panoları ve sosyal medya üzerinden ilan edilmektedir. Örnek olarak, 2020 - 2021 eğitim-öğretim yılına ait başvuru genel koşulları ve bilgilerine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
=================================================================== 
YASAL UYARI: Bu blogun kullanımından doğan ve doğacak durumlardan ötürü blog sahibinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. Blog sahibi burada yer alan tüm koşulları ve hükümleri önceden bir ihbara gerek kalmaksızın değiştirme ve güncelleme hakkına haizdir.  

KOMPOZİSYON ve ORKESTRA ŞEFLİĞİ ANASANAT DALI ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI KOŞULLARIAdayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve iki aşamalı olarak yapılan özel yetenek sınavlarında başarılı olması gerekir. Sınavın ilk aşamasında adayların, müzikal duyuş, kavrayış ve hafızasını belirlemek üzere testler uygulanır. Konservatuvar bünyesinde faaliyet gösteren bir liseden mezun olanlar sınavın birinci aşamasından muaf tutulur. Özel yetenek sınavının ikinci aşamasında ise başvurduğu Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı programını yürütmek için gerekli olan temel birikimin bulunup bulunmadığı, yaratıcılığı ve kompozisyon yazmaya yatkınlığı araştırılır.  

Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı için yaş sınırlaması bulunmamaktadır.

Genel Koşullar:

   •  Sağlık durumu elverişli olmak,
  •  Tüm lise mezunlarından YGS testlerinin herhangi birinden, en az lisans öğrenimi için ilan edilen taban puanı veya daha fazla puanı almış olmak. (Konservatuvar bünyesinde bir liseyi bitirenlerden YGS puan şartı aranmaz.)
   •  İlan edilen süre içinde, aday kaydıyla ilgili işlemleri eksiksiz ve doğru olarak tamamlayarak ilgili birime teslim etmiş olmak,
   •  Rektörlükçe ilan edilen gün, yer ve saatte kabul sınavlarına girmek ve bu sınavlarda başarılı olmak.

NOT:  
 
* Genel Koşullarla ilgili sorularınızı, mesai saatleri içinde Devlet Konservatuvarı Öğrenci İşlerine sorunuz.  
 
** Başvuru koşul, duyuru ve bilgileriyle ilgili, başvuru yapılacak akademik yıla ait güncellenmiş, resmi duyuruları, üniversite internet sitesi üzerinden takip ediniz.
 
Özel Koşullar:

Bu kısımda, Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı'na ait koşullar hakkında bilgi verilmektedir.
 
·      Bestecilik ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı'na  başvurularda bu dal için gerekli olan temel bilgi ve becerilere sahip olmak  ve lisans programına kabul edilmek için kompozisyon yazmaya yatkınlığının veya yaratıcılığının  belirlenmesi amacıyla yapılacak uygulamalı ve teorik testlerde başarılı olmak. Adayın önceden hazırladığı kompozisyonlarını partitür üzerinde göstermesi ve ardından seslendirmesi veya kayıttan dinletmesi istenir. (Bu tür çalışma/çalışmalar sunmak, programa kabul edilmede tercih sebebidir.)

·    Yapılacak mülakatta, müzik eğitimi ve mesleğinin gerektirdiği özellikler açısından (yapısal, ruhsal, zihinsel vb.) olumlu bir izlenim bırakmış olmak.

·   Yetmiş (70) puandan az alanlar hiçbir şekilde sıralamaya giremezler. (Kontenjan açığı kalsa bile kesin kayıtları yapılmaz). Yetmiş ve daha yüksek puan alanlar yedek listeye girerler. Kontenjan açığı kaldığı takdirde bu adayların da kayıtları yapılır.

                                                GİRİŞ SINAVININ YAZILI AŞAMASI

Sınavların  bu ilk aşamasında tek sesli dikte ve temel (Klasik Batı) müziği teorisi soruları (diziler, aralıklar, akorlar vb.) yer almaktadır. Bu sınavda elde edilen not Giriş Sınavının 1. Aşaması (Baraj Sınavı) ile ortalama alınarak değerlendirilir.

GİRİŞ SINAVININ 1. AŞAMASI (BARAJ SINAVI)

·     Giriş sınavının 1. aşamasında (Baraj Sınavı); adayların müzikal duyuş, kavrayış ve hafızasını, fizik yapısını, temel bilgi ve becerilerini belirlemek üzere sınav komisyonu tarafından yapılacak testlerde başarılı olmak şartı aranır.
·        Orta öğrenimlerini Konservatuvarda başarıyla tamamlayanlar baraj sınavından muaf tutulurlar. 

1. Aşama Sınav İçeriği:
 
Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı sınavının bu aşamasında, müzikal duyuş, kavrayış ve hafıza soruları yer almaktadır:

·       Tek ses, iki, üç, dört ve beş ses duyma (aday duyduğu sesleri kendi sesiyle tekrar eder),
·     Tizlik-peslik (entonasyon) ayırt etme. Mikrotonal olarak aralıklarla verilen iki ses arasındaki tizlik ve peslik durumlarının tespit edilmesi.
·       Piyanoda çalınan ezgileri (kendi sesiyle) tekrar etme.
·       Verilen ritmik yapıları (elle vurarak) tekrar etme.

- Sınavda uyumlu-uyumsuz ses aralıkları ve entonasyon soruları ardıl olarak sorulmakta, modülasyonlu ve/veya alterasyonlu ezgiler, çoklu ritmik ve metrik yapılar sınav içeriğinde detaylı olarak yer almaktadır.
- Solfej, dikte ve teori konuları bu sınavda yer almamaktadır.

GİRİŞ SINAVININ 2. AŞAMASI (KESİN KABUL SINAVI)

·       Adayın bilgi, beceri, ilgi ve motivasyonunun değerlendirildiği mülakat sınavıdır.
·       1. Aşamayı geçen tüm adayları kapsar.

2. Aşama Sınav İçeriği:
 
·       Müzikal Duyuş, kavrayış ve hafıza soruları ayrıntılandırılır. Buna göre 1. Aşamada yer alan soru türleri, müzik teorisi içeriği ile desteklendirilir. (Örneğin, seslendirilen aralığın ya da akorun ne olduğu, verilen ezginin tonu/modu sorulabilir).

·       Adaydan kendisine ait beste çalışmalarını yazılı olarak (partitür vererek) sunması beklenir. Bu çalışmalar (varsa) ses kaydıyla birlikte sunulmalıdır (eser türüne göre, adayın eserini piyanoda ya da kendi çalgısıyla seslendirmesi istenebilir). Adayın kendisine ait beste çalışmaları hakkında analitik yorum yapması esastır.

·       Müzik Kültürü (müzik tarihi, eserler, besteciler vb.)

·       Temel Müzik Teorisi (Klasik Batı müziği).

·       Genel Kültür  (sanat, edebiyat vb.).

NOT:   
Solfej parçası okuma, deşifraj ve dikte konuları bu sınavda yer almaz. Solfej-Dikte ve Teori konularının detaylı olarak değerlendirilmesi için Hazırlık Sınıfı Muafiyet Sınavı bulunmaktadır. Hazırlık Sınıfı Muafiyet Sınavları, Kesin Kabul Sınavını kazananlar için, bu sınavı izleyen üç gün içinde yapılır.
 
Yüksek Lisans Giriş Sınavı
 
Yüksek Lisnas Programı giriş sınavı için adayın hazırladığı portfolyo sınav tarihinden önce Anasanat Dalı Başkanlığına iletilmelidir. 
 
Portfolyonun içeriğinde adayın özgeçmişi, eserleri, yaptığı çalışma ve etkinlikler yer almalıdır. Sınav mülakat usulüdür.

YASAL UYARI: Bu blogun kullanımından doğan ve doğacak durumlardan ötürü blog sahibinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. Blog sahibi burada yer alan tüm koşulları ve hükümleri önceden bir ihbara gerek kalmaksızın değiştirme ve güncelleme hakkına haizdir.